הבחירה ששינתה לי את החיים...

האמת?

שאם לא הייתי לוקחת את הבחירה הזאת,

לא הייתי כאן היום, כותבת לך את המייל

מארקפה (הבית קפה האוהב עלי)אפשר להגיד שהרגע המסויים הזה,

שינה הכל עבורי והפך אותי למי שאני היום.

טוב, אז ככה ז