top of page

חופשה של מיליארד דולר

הסיפור הקצר שאת הולכת לקרוא עכשיו עד הסוף,

הוא סיפור על חופשה במקסיקו שיצרה

בדיעבד מעל מילארד דולר

ובצורה מפתיעה, עד היום משפיעה על כולנו...