יש עוד דרך להסתכל על זה...

מחקר שנערך באוניברסיטת אריזונה

ניסה ללמוד כיצד מערכות החיים על כדור הארץ,

עובודת בפועל,

אבל הם לא ציפו לתגלית שהם גילו...

ועוד דקה תביני למה,

באריזונה ניסו לבדוק האם ניתן לגדל

עצים באופן מלאכותי, בחממה.

ובצורה מפתיעה, הם גילו

שהעצים גודלים בחממה,

מהר!