למה אף אחד לא עוקב אחריך?

שאלה טובה... נכון?

אז תני לגלות לך סוד שיכול

לגרום לכולם לדבר עליך, לעקוב אחריך,

ולהתעניין במה שאתה עושה.

ברגע שתשתמשי בסוד הזה.

המתחרים שלך יהפכו ללא רלוונטים...

ולא.

אני לא הולכת לדבר איתך על...