top of page

למה היא מצליחה ואני לא?

אפשר להגיד שכל החיים שלי, לא היה לי מזל, לא נולדתי למשפחה עשירה, לא נולדתי עם ״הגנים״ המושלמים, לא זכיתי בלוטו, ולא קיבלתי דברים בחינם, בתחילת הדרך, החיים לא חייכו אלי... רוב החיים בכלל לא היו לי חברות, הייתי בדיכאון תמידי, ועד גיל 22 עבדתי בתור שכירה בעבודה שאני שונאת,