top of page

סטורי לשתף את העוקבים

מצד אחד אנחנו מתלוננים שאינסטגרם הוא זיוף אחד גדול, שכולם מעלים את ״החיים היפים״ שלהם ולא את הרגעים הפחות טובים.

מצד שני אם מישהו חושף משהו פחות טוב מהחיים שלו אנחנ